Náš tým

Jsme zkušení specialisté v oblasti německého pracovního a trestního práva a vnitrostátních i přeshraničních sporů.

Svoje klienty úspěšně
zastupujeme od roku 2001
Mluvíme německy,
česky, anglicky i francouzsky
Máme pochopení i individuální řešení
pro Vaše problémy

Petra Kirschnek LL.M.

advokátka se specializací na pracovní právo,
členka česko-německého sdružení právníků

 • Paní Petra E. Kirschnek se narodila 1969 v Pardubicích.
 • Práva studovala na právní fakultě University Tübingen a Freiburg (NSR).
 • V roce 1997 byla paní Kirschnek přijata jako advokátka/Rechtsanwältin do advokátní komory v Německé Spolkové Republice.
 • V roce 1998 paní Kirschnek úspěšně složila zkoušky pro cizozemské advokáty při České advokátní komoře a byla zapsaná jako advokátka do seznamu advokátů v České Republice.
 • V roce 2002/2003 absolvovala paní Kirschnek 2 semestry Master studia na Technické Universitě v Dráždanech v oblasti Evropského a mezinárodního práva a v roce 2003 obdržela diplomový titul “LL.M. europ. intergration”.
 • První praktické zkušenosti v oblasti advokacie získala paní Kirschnek v roce 1994 její činností v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. v Praze a v roce 1997 v advokátní kanceláři James & Deneke v Portland/Oregon (USA).
 • Od roku 1997 do konce roku 1998 pracovala paní Kirschnek v advokátní kanceláři Beiten Burkhardt ve Frankfurtu nad Mohanem a v Praze.
 • Od roku 1999 do roku 2010 pracovala paní Kirschnek v právním oddělení firmy Vodafone GmbH ve Stuttgartu a v Dráždanech.
 • V roce 2001 založila paní Kirschnek vlastní advokátní kancelář, která od roku 2011 existuje pod názvem Rechtsanwaltskanzlei KIRSCHNEK.
 • Od roku 2013 přednáší paní Kirschnek na Berufsakademie Dresden v oboru finance na pozici Honorar-Dozentin.
 • V roce 2018 nabyla paní Kirschnek odbornou specializaci v oblasti pracovního práva.
 • V roce 2018 uzavřela Petra Kirschnek úspěšně vzdělácí cyklus v oblasti specializace na trestní právo.

Paní Kirschnek poskytuje svým mandantům na základě svých četných procesních zkušeností poradenství v oblasti pracovního práva, práva nemovitostí, obchodního a společenského práva a trestního práva v německém, českém a anglickém jazyce.

Dr. jur. Olaf Kirschnek

advokát
 

 • Pan Dr. Olaf Kirschnek se narodil roku 1968 v Esslingen am Neckar.
 • Studium práv absolvoval na Eberhar-Karls-Universität Tübingen v letech 1989-1994. Zde také započal studium ekonomie.
 • Mezi lety 1994 až 1998 získal na základě svojí disertační práce na téma „Der unverbindliche Kostenanschlag gem. §650 BGB“ titul Dr.iur. a byl činný na jako odborný vědecký pracovník na katedře trestního práva pod vedením Prof. Dr. Theodora Lencknera.
 • V roce 1999 získal povolení k výkonu advokacie. Tomu předcházely stáže v renomovaných advokátních kancelářích Bernard, Hertz, Béjot in Paris und Thatcher, Albrecht & Ratcliff in San Francisco/USA.
 • Jako advokát působil dále v rámci advokátních kanceláří Menold & Herrlinger in Dresden und Berlin sowie Menold & Aulinger a také Luther Menold in Dresden.
 • V roce 2003 založil Dr. Kirschnek svou vlastní advokátní kancelář, která od roku 2011 nese jméno Rechtsanwaltskanzlei KIRSCHNEK.

Pan Dr. Kirschnek má bohaté zkušenosti v rámci soudních procesů a poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, soukromého a veřejného stavebního práva, energetického hospodářského práva, dědického a trestního práva. Pan dr. Kirschnek disponuje četnými zkušenostmi ve vyjednávání v anglickém a francouzském jazyce.