Loschwitzer Straße 15a Drážďany, Německo

Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování údajů advokátní kanceláří Kirschnek GbR

1. jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti

2. shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i jejich typ a účel a jejich použití.

Zpracování údajů se provádí v reakci na váš dotaz a je povoleno podle čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. b GDPR pro účely uvedené pro řádné zpracování pověření a pro vzájemné plnění povinností vyplývajících z mandátní smlouvy.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro účely pověření, budou uchovávány až do uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání právníků (6 let po skončení kalendářního roku, v němž bylo pověření ukončeno) a poté budou vymazány, pokud k tomu nebudeme povinni v souladu s čl.6 odst.1 GDPR. 1 str. 1 lit. c GDPR z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace (z HGB, StGB nebo AO) nebo jste souhlasili s uchováváním po uplynutí této doby v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 1 str. 1 lit. a GDPR souhlasili.

3. zpřístupnění údajů třetím stranám

Pokud to umožňuje čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. b GDPR je vyžadováno pro zpracování vztahů s klienty, vaše osobní údaje budou předány třetím stranám. To zahrnuje zejména zpřístupnění protistranám a jejich zástupcům (zejména jejich právníkům), jakož i soudům a jiným orgánům veřejné moci za účelem korespondence a uplatnění a obhajoby vašich práv. Třetí strana smí předané údaje použít pouze k uvedeným účelům.

4. práva subjektů údajů

5. právo na námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl.6 odst. 1 str. 1 lit. f GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Přejít nahoru