Loschwitzer Straße 15a Drážďany, Německo

Náš tým

Díky několikaleté praxi ve Spolkové republice Německo, České republice, Francii a USA poskytujeme našim klientům od roku 2001 individuální poradenství v právních záležitostech v Německu a v zahraničí (Česká republika, Slovensko), orientované na výsledky, v příslušném národním jazyce a se znalostí právních a společenských specifik dané země.

Německé, české, slovenské a další zahraniční klienty zastupujeme od roku 2001.

Zajišťujeme úspěšné vícejazyčné a mezikulturní vyjednávání i bez právních sporů.

Rozumíme a máme také individuální řešení vašich problémů

Petra E. Kirschnek LL.M.

Právník, specialista na pracovní právo
Členem Česko-německého sdružení právníků od roku 1997.

Paní Kirschnek má zkušenosti se soudními spory a poskytuje klientům poradenství v oblasti pracovního práva, práva nemovitostí, mezinárodního smluvního práva a práva pohledávek, obchodního práva a práva obchodních společností a trestního práva, výkonu trestu a správních deliktů v němčině, češtině a angličtině.

Paní Kirschnek má zkušenosti se soudními spory a při poskytování poradenství vždy zohledňuje právní a společenské zvláštnosti dané země.

Dr. jur. Olaf Kirschnek

Právník

Dr. Kirschnek má zkušenosti se soudními spory a poskytuje svým klientům poradenství v oblastech individuálního a kolektivního pracovního práva, práva nemovitostí (právo nemovitostí, stavební právo a právo smluv o dílo, právo bytových nemovitostí), vnitrostátního a mezinárodního smluvního práva, pojistného smluvního práva a dědického práva. Dr. Kirschnek má zkušenosti s jednáním v angličtině a francouzštině. Od roku 2005 působí Dr. Kirschnek také v různých sdruženích, orgánech a institucích jako čestný člen.

Přejít nahoru