Home

Svým českým, slovenským a německým mandantům úspěšně pomáháme od r. 2001 v těchto oblastech:

Pracovní právo pro firmy

Rádi pro Vás najdeme řešení v rámci německého práva odpovídající Vašim představám a potřebám, kontaktujte nás zde: Kontakty

 

 • Koncipujeme různé typy smluv svým mandantům na míru v češtině, němčině eventuelně i angličtině, poradíme jak postupovat při jejich vyjednávání a uzavírání s vhledem do místních obchodních zvyklostí
 • Provádíme běžně naše klienty procesem zakládání dceřiných společností na německém území s komplexním právním poradenstvím,
 • Vyřizujeme formality včetně nejrůznějších typů povolení např. k pronájmu pracovní síly, tyto procesy podle potřeb klienta případně i zcela převezmeme,
 • Poradíme vám v otázkách vysílání pracovníků do Německa, především ohledně minimální mzdy, ohlašovací a dokumentační povinnosti,
 • Pomůžeme při problémech v jednání s německými úřady
 • Poskytujeme zastupování v přestupkových či trestních řízeních (např. i v oblasti daňového práva v kooperaci s daňovým poradcem)
 • Pomůžeme s vymáháním nezaplacených pohledávek
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Pracovní právo pro zaměstnance

Nabízíme Vám své pochopení i zkušenosti v německém právu pro řešení Vaší situace, kontaktujte nás zde: Kontakty

 

 • Často řešíme potíže klientů v rámci jejich zaměstnaneckého poměru, kdy
 • např.: zaměstnavatel nevyplácí mzdu nebo jen se zpožděním nebo ne v celé výši, zaměstnanec obdržel neoprávněnou výpověď, se vyskytnou problémy s uplatněním nároku na nemocenskou a jiné dávky sociálního zabezpečení, zaměstnanec způsobil škodu zaměstnavateli, dojde k mobbingu a jiným specifickým situacím
 • Ideální je řešit věci ihned a nenechat utéct zákonné lhůty, které uplynou někdy v rámci i jen pár týdnů či měsíců viz. Infostránka
 • Radíme ohledně uzavírání pracovních smluv
 • Pro řízení před soudy je možné zažádat o osvobození od nákladů řízení i zastupování
 • Základní informace pro zaměstnance v Německu jsme pro vás sepsali na infostránce viz. Infostránka
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Nemovitosti

 • Pomáháme našim klientům projít procesem koupě nemovitosti, můžeme převzít i vyjednávání o kupní ceně a poskytujeme komplexní poradenství v otázkách, které jsou s vlastnictvím nemovitosti spojeny, jako je např. vztah k nájemcům včetně výpovědi
 • Koncipujeme pro naše klienty smlouvu o dílo na stavební práce
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Trestní věci

 • Poskytujeme poradenstvím obětem trestných činů /přestupků /jiných správních deliktů     
 • Zabýváme se ochranou před nespravedlivě uloženými pokutami
 • Máme četné zkušenosti se zastupováním ex offo a ochranou práv česky a slovensky mluvících klientů v rámci trestního řízení, komunikujeme často i během výkonu trestu s českými soudy a vyřizujeme převzetí do výkonu trestu na území ČR
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Vymáhání pohledávek

 • Mandantům pomáháme v případech, kdy se stala škoda (např. autonehoda nebo úraz na lyžích) buď na německém území, anebo na českém území ve vztahu s občanem Německa
 • Pomůžeme vám zorientovat se ve výši náhrady (škoda, bolestné, ušlý zisk, jiné související náklady), ať už jste ti, kterým se stala škoda, anebo jste ji způsobili
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Přednášková činnost

 • Přednášíme pro české úřady (např. EURES) i jiné české a německé subjekty o otázkách německého práva ve vztahu k přeshraniční pracovní činnosti nebo přeshraničnímu podnikání
 • Nejčastěji jsme přednášeli na téma minimální mzdy v Německu a k tomu se vázajícím administrativním povinnostem zaměstnavatelů
 • Spolupracujeme s osvědčenými partnery, na které vás můžeme odkázat, viz. Kontakty

Hledáte advokáta v Německu, který se za Vás postaví?

Spolehněte se na náš tým!